Svjetski dan slobode medija: BiH nazadovala po pitanju medijskih sloboda

Danas je svjetski dan slobode medija...

Maja Isović / 03. Maj 2016

Svjetski dan slobode medija, 3. maj obilježava se s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija. Svaki napad protiv slobode medija je napad protiv međunarodnog prava, protiv čovječnosti te protiv same slobode.

Današnji dan bi trebao da podsjeti države da je njihova dužnost da poštuju  i podržavaju pravo na slobodu izražavanja u medijima koji su nezaobilazni  u ulozi izgradnje i očuvanja demokracije.

Uspostavom Svjetskog dana slobode medija želi se upozoriti na to da se sloboda medija svakodnevno onemogućava u zemljama širom svijeta. Publikacije su cenzurisane, a novinari, urednici i izdavači se napadaju, zatvaraju i ubijaju.

Afrički novinari želeći zaštititi novinarska prava i poticati na medijski pluralizam i nezavisnost 3. maja 1991. godine donijeli su Deklaraciju u Windhoeku u Namibiji. Deklaracije proklamira načela slobode štampe, pod kojom se podrazumijeva neovisnost u odnosu na političke, ekonomske i vladajuće strukture.

Odluku o obilježavanju Svjetskog dana slobode medija donijela je Generalna skupština UN-a 1993. godine, a na taj dan UNESCO tradicionalno održava konferenciju na kojoj sudjeluju medijski radnici, organizacije za slobodu štampe i specijalizirane agencije UN-a kako bi procijenili stanje u medijima diljem svijeta.

Na ovaj datum odaje se i priznanje svim novinarima koji su izgubili život radeći svoj posao. UNESCO dodjeljuje nagradu za slobodu medija "Guillermo Cano", nazvanu po kolumbijskom novinaru koji je ubijen ispred kancelarije lista El Espectador u Bogoti 17. decembra 1986. zbog članaka koji su smetali narko-kartelima.

Slobodni i nezavisni mediji povezani su sa nizom pozitivnih rezultata koji su posebno važni za zaustavljanje siromaštva, jačanje civilnog društva, institucionalne promjene, političku transparentnost, podršku obrazovanju, svijest o javnom zdravlju te održivi način života.

 

 

U osnovama demokratije i mira svakako se nalaze slobodni, sigurni i nezavisni mediji. Vlade, mediji i civilno društvo imaju ulogu u očuvanju tih osnova , a na  današnji dan se potvrđuje predanost misiji slobode.

Puno prašine se diže i oko često postavljanog pitanja, vezano za zaštitu samog novinarskog ''zanata'', te licenciranja ovog poslovnog poziva. Svi se slažu kako odlični novinari često nemaju nužno završen fakultet, ali važnost usvajanja pravila, izučavanja  medijske etike, teorije informacija, poštivanja marginalnih grupa i sl., jesu neminovna iskustva  koja samo fakulteti ili određene edukacije mogu ponuditi. Pored toga neminovno je da se novinari udruže u sindikate da bi se izborili za svoja osnovna prvenstveno ljudska prava.

Sloboda medija je, kako se procjenjuje širom svijeta danas na najnižem nivou u poslednjih 12 godina.

Prema godišnjem izvještaju Reportera bez granica koji je nedavno izašao ističe se da se sloboda medija pogoršala svuda u svijetu. Ljestvica slobode medija u 180 zemalja, koja se objavljuje od 2002., temelji se na seriji indikatora: pluralizmu, neovisnosti medija, autocenzuri, pravnom okviru, transparentnosti.

Na ljestvici za 2014. BiH se nalazi na 66. mjestu, dok je godinu prije bila rangirana kao 67. Ove godine, pozicija BiH se pogoršala, te se sada nalazi na 68. mjestu. Kad je u pitanju susjedstvo,. Slovenija je 40., Srbija je četiri mjesta ispred Hrvatske, koja je na 63. mjestu, Mađarska je 67., BiH je na 68., Italija se nalazi na 77. mjestu, a Crna Gora je 106.

Danas će u BiH biti održano više događaja vezanih za slobodu medija. U 14. gradova u BiH održaće se javna kampanja “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” koju organizuje Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH (ASuBiH).

Volonteri Lokalnih timova ONAuBiH i ASuBiH će na info-štandovima u centralnim gradskim zonama upoznati građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH.

Cilj Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ jeste upoznati i potaknuti građane da koriste svoje pravo i šalju žalbe Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informišu o stanju medijskih (ne)sloboda u BiH, sve češćim prijetnjama i napadima na novinare i važnosti poštivanja ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja.

Od početka 2016. godine Vijeće za štampu u BiH, zaprimilo je 186 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega se 24 žalbe odnose na komentare posjetilaca internet portala.

 

Foto: BUKA, arhiva

 

Povodom Međunarodnog dana slobode medija, Fondacija Friedrich Ebert u BiH i Udruženje BH novinari – Klub novinara Banjaluka organizuju prezentaciju istraživanja i debatu: “Medijske slobode u BiH u 2016. godini”. Prezentacija će biti održana danas u Klubu novinara Banjaluka sa početkom od 20 časova. Prezentacija će biti održana i u Sarajevu u Hotelu Evropa  (sala Atrij) u 12 sati.

Istraživanje je provedeno u periodu 8.-25.mart 2016 na reprezentativnom uzorku domaćinstava u BiH, odnosno na 500 ispitanika. Istraživanje provode BH novinari  redovito od 2009. godine  uz  podršku Fonadije Friedrich Ebert, a sa ciljem  ispitivanjem mišljenja građana BiH u vezi sa  zaštitom novinara i medijskim slobodama u BiH.

Ovogodišnje istraživanje je pokazalo kako građani BiH i dalje najviše povjerenja imaju u medije i vjerske zajednice, a najmanje vjeruju političarima i političkim strankama. U odnosu na  2015. godinu, jedino je zabilježen porast povjerenja u Međunarodnu zajednicu.

 

 

 


Buka preporuka

Društvo

Najnovije

Posmatrajte događaje izbliza.

Prijavite se na naš Newsletter.